Štátna a verejná správa

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Nitriansky samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Fakultná nemocnica Nitra

Fakultná nemocnica Nitra

Mesto Galanta

Mesto Galanta

Mesto Nitra

Mesto Nitra

Mesto Trnava

Mesto Trnava

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná banka Slovenska

Národná banka Slovenska

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Súkromný sektor

ČSOB Leasing, a.s.

ČSOB Leasing, a.s.

Cikautxo SK s.r.o.

Cikautxo SK s.r.o.

Enel Ingegneria e Ricerca S. p. A. o.z.

Enel Ingegneria e Ricerca S. p. A. o.z.

Veda, výskum a vzdelávanie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita J. Selyeho

Univerzita J. Selyeho

Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied

Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Pridajte sa k naším spokojným klientom aj vy