Späť na služby

Poradenstvo

Kladením správnych otázok vám pomôžeme zvalidovať vaše vízie. Vyškolíme vašich zamestnancov a zabezpečíme im vzdelávanie.

Konzultácie a poradenstvo v IT oblasti

Využite rozsiahle vedomosti a skúsenosti našich špecialistov na technológie a biznis procesy.

  • Analýza súčasného stavu a identifikácia požiadaviek
  • Rozpracovanie vhodných riešení
  • Odporúčanie najvhodnejšieho riešenia s ohľadom na vaše požiadavky a možnosti
Konzultácie a poradenstvo v IT oblasti

Vzdelávanie a školenia v IT

Spokojný užívateľ je naším cieľom. Vyškolíme vašich zamestnancov a budúcich používateľov na dodané hardvérové a softvérové riešenia.

Potrebujete zabezpečiť vzdelávanie vašich zamestnancov na vybrané IT témy? Nami preverení certifikovaní lektori sú vám k dispozícii.

Vzdelávanie a školenia v IT

Dohodnite si konzultáciu s našimi expertmi

Napíšte nám

Referencie

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Nitriansky samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Fakultná nemocnica Nitra

Fakultná nemocnica Nitra