Štátna a verejná správa

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Nitriansky samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Fakultná nemocnica Nitra

Fakultná nemocnica Nitra

Mesto Nitra

Mesto Nitra

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Súkromný sektor

ČSOB Leasing, a.s.

ČSOB Leasing, a.s.

Foxcon Slovakia, s.r.o.

Foxconn Slovakia, s.r.o.

JURLING a.s.

JURLING a.s.

Cikautxo SK s.r.o.

Cikautxo SK s.r.o.

Enel Ingegneria e Ricerca S. p. A. o.z.

Enel Ingegneria e Ricerca S. p. A. o.z.

IBM Slovensko, s.r.o.

IBM Slovensko, s.r.o.

Privat Banka

Privat Banka

Veda, výskum a vzdelávanie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita J. Selyeho

Univerzita J. Selyeho

Pridajte sa k naším spokojným klientom aj vy