Cieľom projektu bolo umožniť slovenským občanom požiadať o vydanie nových osobných dokladov (občiansky a vodičský preukaz, pas, karta diplomata a náhradný cestovný doklad) priamo na konzulárnych úradoch SR po celom svete. S tým súvisí potreba získania a overenia ich biometrických údajov vo vlastných systémoch a zároveň v systémoch Ministerstva vnútra SR. Nakoľko boli súčasťou dodaného systému aj mobilné pracoviská, môžu tieto služby využiť aj postihnutí a chorí občania priamo u nich doma resp. v nemocnici.

Projekt sme odštartovali v auguste 2008 prvým modulom. Systém bol postupne dopĺňaný a jeho zatiaľ posledný modul sme úspešne odovzdali do prevádzky v marci 2019.

Zadávateľ: MZVEZ SR – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

 1. Zadanie a jeho výzvy

  SR svojim občanom vydáva biometrické doklady s čitateľnou dátovou stránkou a kontaktným resp. bezkontaktným čipom, v ktorých sú dáta uložené v niekoľkých úrovniach zabezpečenia s voľným aj limitovaným prístupom. Podľa platnej legislatívy môže v každom členskom štáte EÚ existovať iba jedno miesto, kde sa osobné doklady vyrábajú, ale žiadosti o vydanie takýchto dokladov sa zbierajú na viacerých miestach, vrátane konzulárnych pracovísk SR v zahraničí. Pre podporu tejto agendy bolo potrebné vytvoriť a implementovať Informačný systém na vydávanie osobných dokladov a vybaviť pracoviská potrebným technickým vybavením na získavanie biometrických údajov. Súčasťou požiadaviek na vytvorenie systému bola jednak jeho integrácia s príslušnými agendovými informačnými systémami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ako aj úplný súlad s európskou a národnou legislatívou.

 2. Postup

  IS Doklady bol budovaný postupne, ako sa menila národná legislatíva a pribúdali doklady, o ktoré je možné žiadať a následne ich prevziať v zahraničí (občianske preukazy, vodičské preukazy, pasy, náhradné cestovné doklady, diplomatické ID karty).

  Aplikácia komunikuje s príslušnou aplikáciou Ministerstva vnútra SR, identifikuje žiadateľa, zhromažďuje a pripravuje všetky potrebné dáta (ako pre viditeľnú dátovú stránku, tak aj pre elektronický čip) a preposiela ich pre finálnu personalizáciu. Počas personalizácie a dodávky dokladov je ich trasa sledovaná a po ich vydaní držiteľom sú údaje o nových dokladoch aktualizované v príslušných informačných systémoch štátnej správy. Vybrané funkcie IS Doklady boli pripravené aj pre mobilné použitie – to znamená, že získanie dát môže prebehnúť aj mimo kancelárie (napr. v nemocnici, alebo v byte imobilného žiadateľa). Pre tento účel boli ako súčasť systému dodané aj mobilné pracoviská – kufor s notebookom a všetkými potrebnými perifériami.

 3. Výsledok - prínosy nového riešenia

  Nami vyvinutý systém umožnil občanom SR v zahraničí požiadať o nové doklady a s tým súvisiace automatizované spracovanie žiadosti, overenie údajov žiadateľa, doručenie a vydanie hotových dokladov a aktualizáciu údajov o nich v príslušných systémoch štátu.

  Úspora času občanov SR v zahraničí

  Bezpečnosť dát potrebných pre vydanie jednotlivých dokladov

  Bezpečná komunikácia s agendovými systémami MV SR

  Manažment používateľov a manažment čistopisov náhradných cestovných dokladov

  IS Doklady je od svojho uvedenia do produkčnej prevádzky priebežne podporovaný a je pravidelne aktualizovaný, aby bol v plnom súlade s príslušnými právnymi predpismi od počiatku ich platnosti.

  Dodané služby

Pomôžeme uskutočniť vaše vízie aj vám

Napíšte nám

Prečítajte si ďalšie prípadové štúdie

MÚSES - riešenie krajinno-ekologických princípov krajiny

MÚSES

MÚSES - riešenie krajinno-ekologických princípov krajiny

ES MZVEZ SR – pomoc občanom a podnikateľom v zahraničí

ES MZVEZ SR

ES MZVEZ SR – pomoc občanom a podnikateľom v zahraničí

NVIS – národný vízový informačný systém

NVIS

NVIS – národný vízový informačný systém