Október – mesiac kybernetickej bezpečnosti

Október je od roku 2012 známy aj ako Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti.

Október – mesiac kybernetickej bezpečnosti

Október je od roku 2012 známy aj ako Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti. Hlavnými organizátormi podujatí, ktoré vznikli na podporu osvety o kybernetickej bezpečnosti, sú okrem stoviek partnerov z rôznych oblastí aj Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) či Európska komisia s podporou členských štátov EÚ. Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti (European Cyber Security Month, ECSM) je kampaň Európskej únie, ktorá má za cieľ propagáciu kybernetickej bezpečnosti medzi občanmi EÚ. Snaží sa o zmenu vnímania bezpečnostných hrozieb prostredníctvom propagácie informačnej bezpečnosti, vzdelávania, zdieľania dobrých praktík a súťaží.

Cieľmi Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti sú:

  • Budovanie všeobecného povedomia o kybernetickej bezpečnosti, ktoré je jednou z priorít identifikovaných v Stratégii kybernetickej bezpečnosti Európskej únie.
  • Budovanie povedomia v oblasti sieťovej a informačnej bezpečnosti (Network and Information Security), ktorou sa zaoberá návrh direktívy NIS.
  • Propagácia bezpečného používania Internetu všetkými používateľmi.
  • Vybudovať zoznam úspešných aktivít zvyšovania bezpečnostného povedomia prostredníctvom ECSM.
  • Vzbudenie záujmu národných médií vďaka európskemu a globálnemu rozmeru projektu.
  • Zvýšiť záujem o informačnú bezpečnosť prostredníctvom politickej a mediálnej koordinácie.

Digitálna fotografia a vierohodnosť vedeckého výskumu