Nahlásenie chyby / Reklamácia

Po nahlásení chyby vás budeme kontaktovať.

Identifikácia zariadenia

Napr. HP ProBook 450.

Nájdete na štítku zariadenia alebo krabici.

Nájdete na štítku zariadenia alebo krabici.

Dátum (minimálne rok), kedy bolo zariadenie kúpené/dodané. Nájdete na faktúre, dodacom liste alebo preberacom protokole.

Nájdete na faktúre, dodacom liste alebo preberacom protokole.

Popis a prejav chyby

Adresa umiestnenia zariadenia

Kontaktné informácie