Bezpečnosť volieb cez Internet

Ešte stále sa nájde dosť ľudí, ktorí z času na čas prichádzajú s požiadavkou umožniť vo voľbách hlasovať cez Internet, pričom zjavne nechápu zložitosť tohto problému.

Bezpečnosť volieb cez Internet

Ešte stále sa nájde dosť ľudí, ktorí z času na čas prichádzajú s požiadavkou umožniť vo voľbách hlasovať cez Internet, pričom zjavne nechápu zložitosť problému náležitého zabezpečenia takéhoto hlasovania. Ten sa totiž nedá zúžiť len na bezpečnosť servera určeného na príjem a sčítanie „elektronických hlasovacích lístkov“, keďže je potrebné myslieť aj na zabezpečenie softvéru na strane hlasujúceho, komunikačnej siete či overenie autenticity hlasujúceho ako oprávneného voliča. Hrozba zmeny výsledného súčtu hlasov tiež nie je jediná možná, spochybniť voľby sa dá napríklad aj preukázanou možnosťou zmeniť odovzdaný hlas, stratiť (nedoručiť) odovzdaný hlas či preukázanou možnosťou hlasovať „v mene“ iného oprávneného voliča.

Švajčiarsko sa pokúsilo urobiť všetko správne a zorganizovalo nezávislé odborné posúdenie volebného systému vyvinutého švajčiarskou poštou (Swiss Post). Hoci na základe takejto dôkladnej oponentúry bolo možné pôvodný systém významne vylepšiť, celkový záver skonštatoval potrebu ďalšieho vývoja. Zaujímavé informácie o tejto snahe sprístupňuje séria 5 článkov

  1. How to Assess an E-voting System
  2. How NOT to Assess an E-voting System
  3. How the Swiss Post E-voting system addresses client-side vulnerabilities
  4. What the Assessments Say About the Swiss E-voting System
  5. Switzerland’s E-voting: The Threat Model (hrozby, na ktoré experti nemysleli)

Kybernetická bezpečnosť

Microsoft prichádza s novými funkciami